ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
TEST ΚΟΠΩΣΗΣ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
TRIPLEX
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
48ΩΡΟ HOLTER
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ
ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΙΑΦΑΚΑΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

         ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ   Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ 58500

           ΕΓΝΑΤΙΑΣ 52

ΤΗΛ 23810 26955       

ΚΙΝΗΤΟ: 6938 875 763

             E-MAIL : tsiaf1@gmail.com